Egyéni tanulás

7. Fejezet – Érzések és érzelmek köre

Ez a fejezet azzal foglalkozik, hogyan tudatosítsunk bizonyos helyzettel vagy problémával kapcsolatos érzéseket, hogyan reflektáljunk rájuk, és hogyan fogadjuk el őket.

Ismeretek

A tanulók megtanulják:

  • meghatározni az egyes érzéseket valamint azt, hogy mily módon öntsék azokat szavakba
  • segíteni a klienseket abban, hogy érzéseiket szavakba tudják önteni az Érzések és érzelmek kereke módszer segítségével

Készségek

A tanulók képesek lesznek

  • az Érzelmek és érzések kereke segítségével a klienseket támogatni abban, hogyan tudatosítsanak bizonyos helyzettel vagy problémákkal kapcsolatos érzéseket, és hogyan reflektáljank rájuk
  • ösztönözni a klienseket abban, hogy az ülés alatt felfedezzék és megosszák érzéseiket és érzelmeiket

Kompetenciák

A tanulók megtanulják:

  • hogyan vezessenek önállóan egy Érzelmek és érzések kereke módszert alkalmazó ülést
  • hozzáigazítani a módszert és az ülés menetét a kliens igényeihez és elvárásaihoz
  • felépíteni a folyamatot a kliens elvárásaihoz és körülményeihez igazítva 

Érzések és érzelmek köre

Az Érzések és érzelmek köre módszer segíti a klienseket abban, hogy tudatosítani tudják saját érzéseiket egy helyzet, egy személy, egy múltbeli vagy jövőbeli esemény vagy más, a kliens által választott témával kapcsolatban.

A módszer során a kliens ahelyett, hogy azonnal szavakba öntené érzéseit, feltárja, és megosztja azokat, és ez lehetővé teszi számára, hogy rálásson, és tisztábban lássa saját érzelmeit.

Ez a módszer akkor is alkalmazható, ha a kliens abban szeretne támogatást, hogy kifejezze saját érzéseit, és egyértelműbbé tegye véleményét és nézőpontját egy adott kérdéssel kapcsolatban.

Anyagok

Az Érzések és érzelmek kereke

Egy fából készült kerék, amelyre csillag formát nyomtattak, amelynek csúcsain érzések szerepelnek. Ahogy a neve is mondja, a kereket a földre helyezve körbe lehet forgatni, vagy egy kifejezett érzéshez fordítani. A rajta szereplő érzések: harag, szorongás, depresszió, gyász, bűntudat, boldogság, szeretet, gyűlölet, elégedettség és szégyen.

Az Érzések és érzelmek köre módszer folyamata

  1. Bemutatás
  2. Az érzések értékelése
  3. Megállapodás

1. lépés – Bemutatás

Először a kliens meghatároz egy bizonyos, a problémájával kapcsolatos helyzetet, amelyet jobban áttekintene, és tudatosítja az ahhoz kapcsolódó érzéseit. Ez lehet olyasmi, amiben nem biztos, vagy olyasmi, amiben rendezni szeretné az érzéseit, hogy tisztábban lássa, milyen döntéseket szeretne hozni.

Ezeket végighallgatva a tanácsadó a klienshez alakítja folyamatot. Amennyiben a kliens már tisztában van az érzéseivel, de szüksége van azok rendszerezésére, a tanácsadó megkérheti a klienst, hogy vagy azonnal fordítsa a kereket arra, amit épp érez, és magyarázza el a hátterét, vagy menjen sorba egyik érzelemről a másikra, és válassza ki ha ez egy olyan érzelem, amit épp akkor érez, amikor a foglalkozás témájára gondol.

Abban az esetben, ha a kliens még nincs tudatában annak, hogy mit érez, vagy nehezen tudja megnevezni az érzelmeket, amelyeket a témához kapcsol, a tanácsadó több módszert is alkalmazhat. Az első esetben az egyik érzelmet a másik után végigmondja. A másik lehetőség pedig, ha megkéri a klienst, hogy véletlenszerűen pörgesse meg a kereket, és tárja fel, hogy az adott érzés, amelynél a kerék megáll, része-e annak, amit a kliens érez.

Abban az esetben ha a pörgetés véletlenszerű, de az érzéssel nem képes azonosulni, vagy más érzelmek is felmerülnek a témával kapcsolatban, újra megpörgethetik a kereket.

2. lépés – Érzelmek értékelése

 A tanácsadó az első érzéssel kezd, és azt kéri, hogy a kliens egy gyors igennel vagy nemmel válaszoljon a kérdésre: „Ez az érzés kapcsolódik a problémájához?” Majd tovább fordítja a kereket. Miután a kerék körbeért, a tanácsadó elismétli azokat az érzéseket, amelyek a problémához kapcsolódnak.

Így az első információ a kliens számára az, hogy egy homályos helyzethez mindig több érzés kapcsolódik.

Ez alapján az információ alapján a tanácsadó megkérdezi a klienst, hogy a kapcsolódó érzések közül melyik a legerősebb, a leginkább releváns. Mivel a keréken plusz útmutatás is szerepel az érzésekkel kapcsolatosan, a tanácsadó további magyarázatot fűzhet az érzésekhez, amely által a kliens még inkább képes azonosítani, megérteni és kezelni a helyzettel kapcsolatos érzéseit és érzelmeit.

Az „Segédanyagok” fülön egy további útmutatót talál az érzésekről és érzelmekről, amely segít a tanulónak az érzések meghatározásában és magyarázatában.

3. lépés – Jövőre vonatkozó megállapodás

A leginkább releváns érzés kiválasztása és tudatosítása segítheti a klienst abban az esetben, ha ismét szembesül az adott problémával. A kliensnek ekkor végig kell gondolnia, milyen ötlettel vagy megoldással állhatna elő, ha ez a helyzet újra megismétlődne. Amennyiben erre nem képes, a tanácsadó javasolhat néhány ötletet vagy módszert. A tanácsadó és a kliens megegyeznek abban, milyen stratégiát kövessen a kliens a megtárgyalt érzelem előkerülésekor, majd lezárják az ülést.

Sikeresen végzett ezzel a leckével? Kérem szánjon egy percet a visszajelzésre. Amennyiben ezzel kész van, továbbléphet a 8. leckéhez.
Bármilyen kérdés esetén kérjük, kattintson a Segédanyagok fülre, vagy vegye fel a kapcsolatot a képzés vezetőjével.