Egyéni tanulás

3. Fejezet – Erőforrás- és képességtérkép

Az Alaptisztázás módszer alkalmazását követően megállapítható, hogy szükség van-e további beavatkozásokra. Ezen lehetőségek közé tartozik az Erőforrás- és képességtérkép; a Tervezőtérkép, az Érzelemszigetek és a Belső képek, amelyeket a következő részekben fogunk megvizsgálni.

Ebben a fejezetben az Erőforrás- és képességtérképről tudhat meg többet, annak céljáról, eszközigényéről és alkalmazásáról. 

Ismeretek

A tanulók megtanulják

 • hogyan dolgozzanak hatékonyan az „Erőforrás- és képességtérkép” módszerrel és a hozzá tartozó anyagokkal.
 • kihasználni az anyagok sokoldalúságát
 • a kliens céljaihoz és szándékaihoz igazítani az ülést az időkereten belüli szükséges változtatásokkal

Készségek

A tanukók képesek lesznek

 • segíteni a klienseket témájuk, kérdésük, céljuk vagy célkitűzésük meghatározásában.
 • segíteni a klienseket, hogy az anyaggal dolgozva terveiket az idő keretein belül strukturálják
 • ösztönözni a klienseket arra, hogy az élethelyzetükről és a rendelkezésükre álló erőforrásokról gondolkodjanak
 • az időkeretet a kliens igényeihez igazítani

Kompetenciák

A tanulóknak a következő kompetenciákat kell elsajátítaniuk:

 • önállóan előkészíteni és megtervezni az „Erőforrás – és képességtérkép” folyamatot annak érdekében, hogy szakszerűen végigvezesse azon a klienseket
 • a módszer anyagát a kliens igényeinek és szükségleteinek megfelelően módosítani és igazítani, így lehetővé téve a megfelelő útmutatást és tanácsadást

Erőforrás- és képességtérkép

Az Erőforrás- és képesség térképet akkor használjuk, ha a kliens szeretné felfedni az életében rejlő erőforrásokat és lehetőségeket, amelyekre egy bizonyos cél eléréséhez szüksége van. Segít abban, hogy a kliens más erősségeit is felfedjük, és megmutassuk, melyek azok a kulcserősségek, amelyeket a cél eléréséhez felhasználhat.

Az alábbiakban megtalálja a módszerhez használt anyagok listáját, valamint a módszer működésének lépésről lépésre történő magyarázatát.

Anyagok

Szimbólumok

Ehhez a módszerhez szüksége lesz egy szimbólumkészletre. Mi egy körülbelül 200 szimbólumból álló készletet ajánlunk, hogy a kliens szabadabban választhasson, és megtalálja az elképzelésének megfelelő szimbólumot. Az 1. fejezetben megtekintheti a lehetséges szimbólumok listáját.

Életéveket jelölő kártyák

Az térképkártyák különböző színű, számozott kártyák, melyek különböző életéveket vagy életszakaszokat jelölnek.

A kliensnek szüksége van egy parkolóhelyet jelző táblára és egy fehér lapra.

A parkolás a módszer eszközei közé tartozik. A parkolótábla a fehér papírlappal együtt az erőforrások és a képességek terét jelenti.

Az Erőforrás- és képességtérkép tanácsadói folyamat leírása

 1. Bemutatás
 2. Tisztázó kérdések
 3. Megfigyelés
 4. Értelmezés
 5. Megállapodás és kiértékelés

Előkészítés

Először a kliens kitűz egy olyan célt, amelyhez közelebb szeretne jutni, és kiválaszt néhány szimbólumot, amelyek ezt jelképezik. Ezután ezeket a szimbólumokat a megfelelő kártyára helyezi.

A célt jelképező kártya után szabad helyet hagynak a jövőbeli lépések számára, majd leteszik az életéveket ill. életszakaszokat jelző kártyát a jelentől fogva a születésig.

Miután ezeket lehelyezte, a kliens különféle szimbólumokat választ. Ezek azokat a fontos eseményeket jelképezik, amelyek abban az időszakban formálták személyiségét; majd a megfelelő kártya mellé teszi. A kliensnek e folyamat során két kérdést kell fejben tartania:

 • „Ki vagyok én?”
 • „Miben vagyok jó?”

Ezekre a kérdésekre válaszolva választ jelképeket az életéveihez, amelyekben személyisége fejlődött vagy új képességre ill. erőforrásra tett szert.

Miután a kérdésekre adott válaszokat az út egyik oldalára helyezte, a másikra olyan jelképeket kell találnia, amelyek abban az évben történt fontos eseményeket jelölik.

Fontos, hogy nem minden kártyához kötelező jelképet helyezni.

1. lépés – Bemutatás

Miután a kliens befejezte a munkát, bemutatja, majd választ öt szimbólumot a letettek közül, amelyek megszerzett képességeket vagy erőforrásokat jelölnek.

A segítő egy fehér papírlapot és egy parkolót helyez a cél és a jelen életkor közötti területre. A választott öt szimbólum a fehér lapra kerül, ez a „parkolóhely”. Ezek a szimbólumok jelképezik azokat az eszközöket, amelyek a cél eléréséhez leginkább felhasználhatók.

2. lépés – Tisztázó kérdések

A bemutatás után a tanácsadó és -amennyiben van – támogató csoport tényszerű kérdéseket tesznek fel: ezek nem az értelmezéshez, hanem a látottak tisztázására irányulnak.

Ilyenek például:

Mit mondott erről a szimbólumról?

Nem értettem tisztán, elismételné?

Kijelentések, mint

Azt gondolom, ez fontos volt számodra, mert a hangod hangosabb lett, amikor beszéltél róla.” vagy

Idegesebb lettél a vége felé, mert több szimbólumot is megérintettél?” nem tartoznak a tisztázó kérdések közé.

3. lépés – Meglátások

A kérdések megválaszolása után a tanácsadó megosztja meglátásait a kliens munkájáról és bemutatójáról.

A meglátások lehetnek

 • a testnyelvvel (pl. gesztusok és mimikák),
 • hangszínnel,
 • mozdulatokkal kapcsolatosak (pl.szimbólumok érintése, emelése).

E lépés során csak kifejezetten a megfigyeléssel kapcsolatban lehet észrevételt tenni, pl.

Amikor arról beszélt, megérintette ezt a szimbólumot” de nem lehet olyasmi, hogy

Amikor arról beszélt, megérintette ezt a szimbólumot, ami azt jelenti, hogy fontosabb számára, mint a többi.

4. lépés – Értelmezés

E megfigyelések megosztása után kezdi a tanácsadó az értelmezést.

Ennek során a tanácsadó és a támogató csoport úgy osztják meg a kliens munkájával kapcsolatos értelmezéseiket, mintha egymás között beszélgetnének.

A kliens félbeszakítás és magyarázat nélkül hallgatja őket. A következő lépésben lesz alkalma kifejezni egyetértését vagy egyet nem értését az elhangzotakkal kapcsolatban.

A csoportnak a tanácsadóval együtt lehetősége van arra, hogy megvitassák az értelmezésüket ezen a szakaszon, de csak egymással beszélhetnek, a klienssel nem.

5.lépés – Megállapodás és kiértékelés

Csak a tanácsadó és a támogató csoport beszélgetésének befejeződése után mondhatja el a kliens, mivel ért egyet, és mivel nem, valamint, hogy hallott-e olyat, ami meglepte, vagy önmagával kapcsolatos új felismeréshez vezette. Ebben a szakaszban van alkalma a kliensnek megvitatni a tanácsadóval és a támogató csoporttal a benne felmerülő kérdéseket vagy bizonytalansgokat.

Miután a választott jelképeket megbeszélték, a tanácsadó és a kliens felmérik, elégségesek-e a kiválasztott erőforrások, vagy kell még más is a cél eléréséhez. A segítő próbálja a kliensét afelé vezetni, hogy ne válasszon túl sok szimbólumot, fókuszáljon inkább a meglévő erőforrásokra, és használja azokat a cél eléréséhez.

Sikeresen végzett ezzel a leckével? Kérem szánjon egy percet a visszajelzésre. Amennyiben ezzel kész van, továbbléphet a 4. leckéhez.
Bármilyen kérdés esetén kérjük, kattintson az Segédanyagok fülre, vagy vegye fel a kapcsolatot a képzés vezetőjével.