Egyéni tanulás

6. Fejezet – Belső képek felfedezése

Ez a fejezet a világról alkotott elképzelésekre és a világban való helyünk megtalálására összpontosít. Világképünk saját élettapasztalatainkból épül fel, melyeket az agyunk raktároz el. A szinapszisok ezen élmények révén alakulnak ki, úgynevezett belső reprezentációkat vagy belső képeket hozva létre.

A belső képek emlékeket idéznek fel, és befolyásolják valóságunkat. A képek alkotta szemüvegen keresztül érzékeljük a körülöttünk lévő világot. Ezeknek a belső képeknek a megjelenítésével a módszer segít a fiataloknak felfedezni, mik a lehetőségeik a világban, cselekvésre ösztönzi őket, és segít nekik új perspektívák kialakításában.

Ismeretek

A tanulók megtanulják

 • a Belső képek módszer előnyeit bemutatni
 • elmagyarázni az EJO4Youth módszereket és az emlékeken és tapasztalatokon alapuló Belső képek módszerrel való munkát

Képességek

A tanulók képesek lesznek

 • arra, hogy gyakorlati módszerek alkalmazásával az EJO4Youth üléseken láthatóvá tegyék belső képüket mások számára
 • bátorítani a klienseket új perspektívák felfedezésére, és közösen kidolgozni egy cselekvési tervet
 • a kliensek motiválására a Belső képek segítségével kialakított akcióterv végrehajtására 

Kompetenciák

A tanulóknak a következő kompetenciákat kell elsajátítaniuk:

 • körültekintő tanácsadás a kliensek az életvezetésével kapcsolatban, valamint segítségnyújtás abban, hogyan hasznosítsák erőforrásaikat és képességeiket.

Belső képek

A Belső képek képezik a világról alkotott képünk és belső világképünk alapját. Azáltal, hogy ezeket a képeket megjelenítjük, több lehetőséget és új perspektívákat fedezhetünk fel körülöttünk. A domináns képek nemcsak a valóságot tükrözik, hanem új valóságot is teremthetnek. Más fényben láthatjuk a világot, és új lehetőségeket fedezhetünk fel a személyiségünkkel és saját környezetünkkel kapcsolatban.

Ezek a belső képek segítik a klienseket abban, hogy saját belső világukat és gondolataikat megjelenítsék, ezáltal tudatosítsák őket. Lehetőségük van feldolgozni ezeket a tapasztalatokon és emlékeken alapuló képeket, és konkrét lépéseket tartalmazó cselekvési tervet dolgozhatnak ki egy új valóság megteremtéséhez.

A felhasználandó anyagokat úgy kell előkészíteni, hogy könnyen hozzáférhetők legyenek. Ennek a módszernek az anyagai különböző jelentéseket képviselnek és különböző érzelmeket szimbolizálnak. A következőkben az anyagok jelentését részletesebben is kifejtjük. Ezek a jelentések csak példák, a kliensek kibővíthetik vagy megváltoztathatják őket, ha más jelentést társítanak egy-egy anyaghoz.

Tövisek (szögesdrót)

Jelképezhet kellemetlen érzéseket, mint félelem, bűntudat, gyász stb.

A tövisek pl. fájdalmat, sérüléseket is szimbolizálhatnak.

Tollak

Olyan kellemes érzéseket jelképez, mint a szerencse, a szerelem, a boldogság stb. Szimbolizálhatják a védelmet, a melegséget vagy a gyengédséget is.

Arany

Olyan dolgokat jelképez, amelyek a kliens számára értékkel bírnak, vagy esetleg vágynak rá.

Homok

Azok a dolgok, amelyekre igaz lehet: „kifolyhat a kezeid közül, valami, amit nem tudsz megszorítani, ami csak rövid ideig tart.”. Jelenthet ösvényt, tengerpartot vagy ezekhez kapcsolódó dolgokat is.

Ürülék (macskaalom)

Az ürüléket arra használhatjuk, amikor életünkben nem úgy alakulnak a dolgok, ahogyan elterveztük. Jelölhet még olyan dolgokat, amelyeket a kliens nem szeret, rosszul érzi magát tőle, esetleg értéktelennek vagy rossznak gondol.

Kő/kövek

Nehézséget, hidegséget stb. jelképez. Ezenkívül jelenthet védelmet, falakat stb.

Vatta

A ködös, nehezen érthető, megfoghatatlan dolgokat szimbolizálja.

A kliens munkájának alapjául is szolgáló, néhány üres, fehér lap. Az ülés elején az anyagokat egymás mellé, könnyen elérhető helyre helyezzük, tetszőleges sorrendben.

A tanácsadói folyamat leírása a Belső képek módszerrel

 1. Bemutatás
 2. Tisztázó kérdések
 3. Meglátások
 4. Értelmezés
 5. Megállapodás és kiértékelés

Előkészítés

Mielőtt a tanácsadás elkezdődne, a tanácsadó üdvözli a klienst, bemutatja számára a módszert, és megpróbál biztonságos teret biztosítani a számára, ahol aggodalmait és gondolatait megoszthatja tudva, hogy ami előkerül, kettejük között marad. Kezdetként a tanácsadó megkérdezi a klienst, mi az a probléma, amellyel az ülés folyamán foglalkozni szeretne.

Ezt próbálja meg egy mondatban, egyfajta szalagcímként összefoglalni. Ezután a tanácsadó elmagyarázza a kliensnek a módszer lépéseit és a használható anyagokat. Ha a kliensnek nincs kérdése a feladatával és az anyagokkal kapcsolatban, a tanácsadó elhagyja a szobát, hogy a kliensnek teret adjon a belső kép elkészítéséhez. A kliens feladata az anyagok segítésével ábrázolni a megfogalmazott problémát úgy, hogy közben minden azzal kapcsolatos dolgot igyekszik hozzákapcsolni.

1. lépés – Bemutatás

Miután a kliens elkészítette a képet, és készen áll a következő lépésre, a tanácsadó megkéri, hogy mutassa be az alkotását. Ismételje el, mi a fő téma, hogyan jelenik ez meg a kép egészében és részleteiben, melyik anyag mit jelöl. Ebben a szakaszban a tanácsadó csak figyel a kliensre, nem szól, és nem kérdez közbe.

2. lépés – Tisztázó kérdések

Az ülés második lépése, amikor a tanácsadó tisztázó kérdéseket tesz fel a kliens munkájával kapcsolatosan. Ezek nem tartalmazhatnak semmiféle értelmezést vagy személyes megjegyzést.

A kérdések lehetnek például

Nem hallottam, mit mondott erről a szimbólumról” vagy 

Meg tudná mondani még egyszer, ez mit jelképez?

A következő lépés előtt a kliensnek újra meg kell ismételnie a kérdését vagy aggodalmát.

3. lépés – Meglátások

A tisztázó kérdések után a tanácsadó megosztja megfigyeléseit, amelyeket akkor tett, amikor a kliens bemutatta a munkáját. Ebben a szakaszban csak a testnyelvvel, mimikával, hangszínnel kapcsolatos megfigyelésekre szorítkozik, nem értelmezi, őket.

Ezek lehetnek például

Amikor erről a szimbólumról beszélt, halkabb volt” vagy

Amikor magyarázta ezt, megérintette ezt a szimbólumot” vagy

A papírok között egyenlő a távolság.

4. lépés – Értelmezés

Csak a megfigyelések megosztása után lép tovább a tanácsadó a következő lépésre, és osztja meg a klienssel azt az értelmezést, amelyet ő a kliens bemutatójához fűz. Ezalatt a tanácsadó, illetve, ha van, a segítő csoport úgy viselkedik, mintha egymással beszélgetnének. A kliens nem szakíthatja félbe az értelmezéseiket, de később válaszolhat rájuk. Az értelmezésnek ez a fázisa kitérhet a papírlapokra, az anyagokra és amit jelképeznek, a hozzájuk fűzött magyarázatra, magára a bemutatóra és a kliens értelmezésére. A tanácsadó mérlegeli, volt-e a különféle anyagoknak valami speciális jelentése, vagy van-e olyan anyag, amelyet a kliens többször használt, míg mást egyáltalán nem.

5. lépés – Megállapodás és kiértékelés

Végül az utolsó lépésben a kliens is megosztja a véleményét és a meglátását a tanácsadó értelmezésével kapcsolatban. Beszélhetnek arról, miben értenek egyet, miben nem, vagy a kliens tanult-e valami újat önmagáról. Beszélhetnek a megfigyeléssel kapcsolatos megjegyzésekről is. A lényeg az, hogy a kliens biztonságban érezze magát, ne érezze úgy az ülés folyamán bármikor, hogy védekeznie kell.

Ezután a kliens hozzátehet vagy elvehet szimbólumokat a művéből, vagy máshogy is megváltoztathatja, ha akarja.

A változtatások után a tanácsadó megkéri a klienst, mutassa be, a fő probléma hogyan jelenik meg az alkotásban. Beszéljenek arról, milyen kapcsolat van az egyes jelképek és az első lépésben meghatározott probléma, illetve a műben szereplő többi anyag között. A kliens magyarázatát a tanácsadó figyelmesen hallgatja, csak utána beszéli át újra a problémát, és azonosítja be a kliens nehézségeit.

Ebben a szakaszban a tanácsadó megkérdezi a klienst, akar-e még a helyzettel a jelen felállásban foglalkozni. Ha igen, a szimbólumok további értelmezésére is sor kerülhet.

Végső lépésként a tanácsadó megegyezik a klienssel egy akciótervben.

Ez azt jelenti, hogy a kliensnek a következő hetekben meghatározott lépéseket kell tennie a feltárt probléma megoldása felé. Időnként azonban, ha olyan volt a téma jellege, ez a lépés el is hagyható. Minden ülés más eredményt hoz a kliens helyzetétől és érdekeitől függően. A tanácsadó mindig nagyon figyelmesen hallgassa a klienst, hogy megértse, mit akar, és szükség esetén megtalálja a felmerülő problémák megoldását.

Sikeresen végezett ezzel a leckével? Kérem szánjon egy percet a visszajelzésre. Amennyiben ezzel kész van, továbbléphet a 7. leckéhez.
Bármilyen kérdés esetén kérjük, kattintson az Segédanyagok fülre, vagy vegye fel a kapcsolatot a képzés vezetőjével.