Egyéni tanulás

4. Fejezet – Tervező térkép

Míg az Erőforrás- és képességtérkép egyfajta visszatekintés az életfolyamatokra, a Tervező térkép módszer a jövő megtervezésében segíti a klienst.

A Tervező térkép abban segíti a klienst, hogy megtervezze jövőbeli lépéseit ahhoz, hogy pl. részt vegyen egy tréningen, beiratkozzon egy képzésre, megpályázzon egy állást vagy felkészüljön egy interjúra. A Tervező térkép egyúttal segíthet a mindennapi rutinok és életmódbeli szokások fejlesztésében is.

Ismeretek

A tanulók megtanulnak

 • hatékonyan dolgozni a Tervező térkép módszerrel és a hozzá tartozó anyagokkal
 • kihasználni az anyagok sokoldalúságát

Készségek

A tanulók képesek lesznek

 • önállóan segíteni a klienseket témájuk, kérdésük, céljuk vagy célkitűzésük meghatározásában
 • ösztönzi és segíteni a klienseket, hogy az anyaggal dolgozva strukturálják terveiket az idő keretein belül

Kompetenciák

A tanulóknak a következő kompetenciákat kell elsajátítaniuk:

 • önállóan előkészíteni és megtervezni a Tervező térkép folyamatot annak érdekében, hogy szakszerűen végigvezesse azon a klienseket

Tervező térkép

A Tervező térkép arra való, hogy segítse a klienseket régi rutinjaik átalakításában, megállapítsa jelen helyzetét és életének irányát, és ehhez képest meghatározza azokat a lépéseket, amelyek céljai eléréséhez vezethetnek. A legmegfelelőbb, ha a kliens dönti el, hogy rövid, közép- hosszú távú célokat szeretne-e elérni.

Sok fiatalnak nehézséget okozhat a határozott jövőbeli célok megtervezése és az ezek eléréséhez szükséges lépések kidolgozása. Az is nehézséget okozhat, hogy kidolgozzák a lépések ütemezését és sorrendjét, és hogy tartsák magukat a tervhez. A Tervező térkép ebben a folyamatban segíthet nekik, mivel a kártyák és a szimbólumok segítségével egy olyan terv hozható létre, amely segít a kliensnek a jövőbeli célok elképzelésében és megvalósításában.

A kliens bármikor megváltoztathatja a kártyák vagy a szimbólumok pozícióját, hozzáadhat vagy el is távolíthat belőlük. Ez egyfajta rugalmasságot és mozgásteret biztosít a kliensnek a tervével kapcsolatban.

A Tervező térkép által lefedett időszakot a kliens határozza meg – lehet egy óra (pl. felkészülés egy interjúra vagy prezentációra), egy vagy több nap, egy hét, egy hónap, egy tanév vagy akár egy tanulmányi képzés teljes időtartama.

A módszer másik előnye, hogy választási lehetőségek és alternatívák mérlegelését biztosítja. Két vagy több forgatókönyv is megjeleníthető a folyamat során.

Anyagok

Szimbólumok

Ehhez a módszerhez szüksége lesz egy szimbólumkészletre. Mi egy körülbelül 200 szimbólumból álló készletet ajánlunk, hogy a kliens szabadabban választhasson, és megtalálja az elképzelésének megfelelő szimbólumot. Az 1. fejezetben megtekintheti a lehetséges szimbólumok listáját.

Időkártyák

Az eszközhöz időkártyák is tartoznak, amelyek lehetnek a hét napjai, hónapok, de akár csak számok, attól függően, a kliens milyen időintervallumban tervezi megtenni következő lépéseit.

A Tervező térkép tanácsadói folyamat leírása

 1. Bemutatás
 2. Tisztázó kérdések
 3. Meglátások
 4. Értelmezés
 5. Megállapodás és akcióterv

Előkészítés

Az ülés azzal kezdődik, hogy a tanácsadó bemutatja a módszer anyagait és lépéseit. Ezután a kliens kitűz egy célt vagy az életének egy olyan aspektusát, amellyel az ülésen dolgozni szeretne. Pl. „Szeretném végiggondolni, milyen lépések kellenek ahhoz, hogy profi szakács lehessek.

Miután a célt kitűzték, a kliens és a tanácsadó megegyeznek a tervezés időintervallumában. Ez a célkitűzéstől függ, és ez dönti el, hogy a kártyákat napokként, számokként vagy hónapokként használjuk.

1. lépés – Bemutatás

Ezután a kliens szimbólumokat választ, amelyek következő lépéseit jelképezik, és a Tervező térkép kártyáira helyezi őket. A szimbólumok az elérendő célhoz vezető lépéseket és feladatokat jelölik.

Miután a kliens elhelyezte a szimbólumokat, bemutatja a munkáját, és elmagyarázza, mit miért választott. A tanácsadó figyelmesen hallgat, és megfigyeli a kliens előadásmódját.

2. lépés – Tisztázó kérdések

A bemutatás után a tanácsadó és -amennyiben van – támogató csoport tényszerű kérdéseket tesznek fel: ezek nem az értelmezéshez, hanem a látottak tisztázására irányulnak.

Ilyenek például:

Mit mondott erről a szimbólumról?

Nem értettem tisztán, elismételné?

Kijelentések, mint

Azt gondolom, ez fontos volt számodra, mert a hangod hangosabb lett, amikor beszéltél róla.” vagy

Idegesebb lettél a vége felé, mert több szimbólumot is megérintettél?” nem tartoznak a tisztázó kérdések közé.

3. lépés – Meglátások

A kérdések megválaszolása után a tanácsadó megosztja meglátásait a kliens munkájáról és bemutatójáról.

A meglátások lehetnek

 • a testnyelvvel (pl. gesztusok és mimikák),
 • hangszínnel,
 • mozdulatokkal kapcsolatosak (pl.szimbólumok érintése, emelése).

E lépés során csak kifejezetten a megfigyeléssel kapcsolatban lehet észrevételt tenni, pl.

Amikor arról beszélt, megérintette ezt a szimbólumot” de nem lehet olyasmi, hogy

Amikor arról beszélt, megérintette ezt a szimbólumot, ami azt jelenti, hogy fontosabb számára, mint a többi.”

4. lépés – Értelmezés

E megfigyelések megosztása után kezdi a tanácsadó az értelmezést.

Ennek során a tanácsadó és a támogató csoport úgy osztják meg a kliens munkájával kapcsolatos értelmezéseiket, mintha egymás között beszélgetnének.

A kliens félbeszakítás és magyarázat nélkül hallgatja őket. A következő lépésben lesz alkalma kifejezni egyetértését vagy egyet nem értését az elhangzotakkal kapcsolatban.

A csoportnak a tanácsadóval együtt lehetősége van arra, hogy megvitassák az értelmezésüket ezen a szakaszon, de csak egymással beszélhetnek, a klienssel nem.

5. lépés – Megállapodás és Akcióterv

Csak a tanácsadó és a támogató csoport beszélgetésének befejeződése után mondhatja el a kliens, mivel ért egyet, és mivel nem, valamint, hogy hallott-e olyat, ami meglepte, vagy önmagával kapcsolatos új felismeréshez vezette. Ebben a szakaszban van alkalma a kliensnek megvitatni a tanácsadóval és a támogató csoporttal a benne felmerülő kérdéseket vagy bizonytalanságokat.

Utolsó lépésként a tanácsadó és a kliens megvitatják a szimbólumokat és értelmezésüket, és megállapodnak azokban a gyakorlati lépésekben, amelyek a cél eléréséhez közelebb visznek.

Megalkotnak egy akciótervet a következő hetekre, és pontosan meghatározzák az ahhoz tartozó tevékenységeket.

Sikeresen végzett ezzel a leckével? Kérem szánjon egy percet a visszajelzésre. Amennyiben ezzel kész van, továbbléphet a 5. leckéhez.
Bármilyen kérdés esetén kérjük, kattintson az Segédanyagok fülre, vagy vegye fel a kapcsolatot a képzés vezetőjével.