Egyéni tanulás

2. Fejezet – Alaptisztázás

Az Alaptisztázás egy olyan értékelő és tanácsadó eszköz, amely segít abban, hogy a kliens élethelyzetét a maga teljességében vizsgáljuk, meglássuk, milyen mértékben van szüksége támogatásra, és felmérjük egyéni igényeit.

Az Alaptisztázás egy jó kiindulópontja lehet az EJO4Youth tanácsadói megközelítésnek, egyúttal többet tudhatunk meg a személyes célok eléréséről. Az Alaptisztázás során nagyon tisztán megmutatkozik, hogy céljaik felé törekvésükben mely területeken érzik magukat biztonságban a kliensek, és mely területeken nem.

Ez az eszköz abban is segít, hogy a kliens felvázoljon lehetséges megoldásötleteket, vagy feltárja azokat a témákat, amelyek további tisztázást igényelnek. Ezekkel aztán az EJO4Youth további, a következő egységekben részletezett módszereivel dolgozhatunk tovább.

Ismeretek

A tanulók megtanulják:

 • elmagyarázni az Alaptisztázás módszer előnyeit, és megnevezni amódszer célját
 • a módszert bemutatni, és az Alaptisztázással való hatékony munkát elsajátítani
 • önállóan dolgozni klienseikkel a meghatározott célok mentén
 • úgy használni az útmutatót, hogy végig tudják vezetni klienseiket a tanácsadási folyamat fontos lépésein

Képességek

A tanulók képesek lesznek:

 • önállóan segíteni klienseiket abban, hogy egyéni céljaikat meghatározzák azáltal, hogy szimbólumokat használjanak problémájuk sokféle aspektusának kifejezésére
 • támogatni a klienst egy akcióterv kidolgozásában.
 • önállóan levezetni a tanácsadás folyamatát, az ügyféllel együtt meghatározni, milyen további mértékben van szükség tanácsadásra az „Alaptisztázás” után

Kompetenciák

A tanulóknak a következő kompetenciákat kell elsajátítaniuk:

 • önállóan előkészíti és megtervezi az Alaptisztázás folyamatát annak érdekében, hogy szakszerűen végigvezesse rajta a klienseket
 • szakmai találkozókat kezdeményezni más szakemberekkel/kollégákkal a módszer gyakorlása, tapasztalatok cseréje és az eredmények megosztása céljából.

Alaptisztázás

Az Alaptisztázás folyamatához különböző ezközökre lesz szüksége, amelyeket lejjebb sorolunk fel. Az ülés során a tanácsadó és a kliens különböző életterületekkel dolgoznak, a „Mi más?” területet is idesorolva, mely azokat az élet azon részeit foglalja magába, melyek egy másik területhez sem tartoznak.

A munkalapon szereplő életterületek segítségével a tanácsadó és a kliens együtt dolgoznak annak érdekében, hogy megjelenítsék a kliens életét és jelenlegi helyzetét, és egyúttal azt is, a kliens hogyan javíthatná vagy változtathatná meg azt. 

Anyagok

Munkalap

A munkalap úgy épül fel, mint egy molekula, amelynek középpontjában a cél áll, és a személy életének releváns aspektusai veszik körül. Az élet ezen aspektusai az ügyfél helyzetéhez igazíthatók.

Arra is van lehetőség, hogy a célt és az életterületeket külön kör alakú papírokon jelenítsük meg. A következő képen látható ülésen a kliens örült annak, hogy az egyes életterületek áthelyezhetők voltak. Az új elrendezés jobban segítette őt a megfelelő megoldás kidolgozásában.

Szimbólumok

Az Alaptisztázás módszerhez szüksége lesz egy szimbólumkészletre. Mi egy körülbelül 200 szimbólumból álló készletet ajánlunk, hogy a kliens minél szabadabban választhasson, és megtalálja az elképzelésének leginkább megfelelő szimbólumot. A lehetséges szimbólumok listáját az 1. fejezetben tekintheti meg.

3 különböző lapka

A 3 különböző lapka 3 jelentéssel bír: „szilárd talaj”, „vastag jég”, „vékony jég”

 • Szilárd talaj (fa): stabilitás és biztonság érzése.
 • Vastag jég (fehér műanyag): alapvetú stabilitás érzése, de néhány területen bizonytalan (csúszós)
 • Vékony jég (átlátszó műanyag): Nagyon bizonytalan terület (beszakadhat)

Meghatározó életterületek:

 • Lakhatás
 • Támogatók
 • Egészség
 • Tanulmányok, képzések
 • Munka/önkéntes tapasztalat
 • Mi más?

Általában hat lényeges szempontot határozunk meg a klienssel. Minden esetben megkérjük, hogy használja a „Mi más?” szempontot, mivel ez olyan különleges és fontos területeket és dolgokat fedhet le, ami a többi szempont között nem szerepel.

Egyes aspektusok magyarázatra szorulnak: Pl. a „Lakhatás” azt jelenti:

 • Mennyire vagy elégedett a lakhatási helyzeteddel?
 • Mennyire megbízható és kiszámítható ez a helyzet?

A „Támogatók” elnevezés a család, a barátok, a támogató rendszer vagy más, a magán- vagy szakmai életben részt vevő személyek támogatására utal.

A tanácsadói folyamat az Alaptisztázás során

 1. Bemutatás
 2. Tisztázó kérdések
 3. Meglátások
 4. Értelmezés
 5. Akcióterv és megállapodás

Előkészítés

Az EJO4Youth tanácsadó elmagyarázza a folyamatot a kliens számára:

 • a tanácsadói módszer bemutatása
 • a tárgyak bemutatása
 • a tanácsadás lépései

Ez lehetővé teszi a kliens számára, hogy kényelmesebben érezze magát, tudja, mi történik éppen, és hogy az egyes ülések milyen lépésekből állnak.

Célkitűzés

A kliens az ülés kezdetén közli a tanácsadóval a meghatározott célt. Ez mindig olyasvalami legyen, amit saját magával kapcsolatban szeretne megvalósítani, vagy egy olyan cél, amit el akar érni.

Első lépésként a kliens kiválaszt egy vagy több szimblumot, mely vagy melyek az előzőleg meghatározott célját jelképezik, majd ezeket a munkalap közepére helyezi. Egyes esetekben a cél konkretizálása vagy újragondolása is szükséges lehet, amennyiben az túl elnagyolt, nem elérhető, vagy más okból nem megfelelő.

A célnak egy világos mondatnak kell lennie: egy hosszú magyarázat arról, mit akar a kliens elérni, minden esetben kerülendő.

Szimbólumok választása az egyes aspektusokhoz

A kitúzött cél meghatározása után a klienst arra kérjük, hogy válasszon újabb szimbólumokat, amelyeket a különböző aspektusmezőkre helyezhet.

Ezután kiválasztja azokat a szimbólumokat, amelyekről úgy érzi, jól jelképezik életének azon területeit.

Néhány esetben a kliensek üresen hagynak egyes területeket. Ez is fontos információ arról, milyen élethelyzetben vagy körülmények között vannak éppen.

Ebben a szakaszban a tanácsadó (és a csoport többi tagja) a klienst magára hagyják, hogy át tudja gondolni, mit jelentenek számára az egyes szimbólumok.

Előkészítés – Az egyes aspektusok értékelése

A kliens ezután értékeli az egyes aspektusok kapcsolatát a középpontban lévő céllal, és a kapcsolat minőségének megfelelően a biztos talajt, jeget ill. vékony jeget jelképező lapkákkal köti őket össze.

 • Szilárd talaj: ” Itt stabilan és biztonságban érzem magam; szilárd talajon állok.”
 • Vastag jég: ” Valamennyire biztonságban és stabilnak érzem magam, de egy kicsit ingatagnak. A talaj kissé csúszós.”
 • Vékony jég: „Nagyon bizonytalan vagyok, és a jég bármikor beszakadhat.”

Mivel egyes déli országokban a „vékony jégen járás” képe nem általános, és az ügyfelek nem értik a szimbolikát, a projektpartnerek Spanyolországban például vastag és vékony jég helyett 3 különböző stabilitású híddal dolgoznak.

 • Vashíd: szilárd talaj
 • Fahíd: Valamennyire stabil
 • Kötélhíd: nagyon bizonytalan

1. lépés

Miután az Alaptisztázás összes szimbóluma és lapkája a munkalapra került, a kliens bemutatja a tanácsadónak. A kliens megoszthat bármilyen, számukra fontos információt a szimbólumokról vagy például arról, hogyan helyezte el őket a munkalapra.

Ezalatt a tanácsadó csupán figyel, nem kérdez közbe, és nem tesz megjegyzést sem.

Amennyiben kortárs támogatókból álló csoporttal dolgozunk, a csoport tagjait arra kérjük, hogy ők is aktív hallgatók legyenek a folyamat ezen szakaszában.

2.lépés – Tisztázó kérdések

A bemutatás után a tanácsadó és a támogató csoport – amennyiben van – tényszerű kérdéseket tesznek fel: ezek nem az értelmezés, hanem a látottak tisztázására irányulnak.

Mint például:

Mit is mondott erről a szimbólumról?
Nem értettem tisztán, elismételné?

Kijelentések, mint

Azt gondolom, ez fontos volt számodra, mert a hangod hangosabb lett, amikor beszéltél róla.” vagy

Idegesebb lettél a vége felé, mert több szimbólumot is megérintettél?” nem tartoznak a tisztázó kérdések közé.

3. lépés – Meglátások

A kérdések megválaszolása után a tanácsadó megosztja meglátásait a kliens munkájáról és bemutatójáról.

A meglátások lehetnek

 • a testnyelvvel (pl. gesztusok és mimikák),
 • hangszínnel,
 • mozdulatokkal kapcsolatosak (pl.szimbólumok érintése, emelése).

E lépés során csak kifejezetten a megfigyeléssel kapcsolatban lehet észrevételt tenni, pl.

Amikor arról beszélt, megérintette ezt a szimbólumot” de nem lehet olyasmi, hogy

Amikor arról beszélt, megérintette ezt a szimbólumot, ami azt jelenti, hogy fontosabb számára, mint a többi.

4. lépés – Értelmezés

E megfigyelések megosztása után kezdi a tanácsadó az értelmezést.

Ennek során a tanácsadó és a támogató csoport úgy osztják meg a kliens munkájával kapcsolatos értelmezéseiket, mintha egymás között beszélgetnének.

A kliens félbeszakítás és magyarázat nélkül hallgatja őket. A következő lépésben lesz alkalma kifejezni egyetértését vagy egyet nem értését az elhangzotakkal kapcsolatban.

A csoportnak a tanácsadóval együtt lehetősége van arra, hogy megvitassák az értelmezésüket ezen a szakaszon, de csak egymással beszélhetnek, a klienssel nem.

5. lépés – Akcióterv és megállapodás

Csak a tanácsadó és a támogató csoport beszélgetésének befejeződése után mondhatja el a kliens, mivel ért egyet, és mivel nem, valamint, hogy hallott-e olyat, ami meglepte, vagy önmagával kapcsolatos új felismeréshez vezette. Ebben a szakaszban van alkalma a kliensnek megvitatni a tanácsadóval és a támogató csoporttal a benne felmerülő kérdéseket vagy bizonytalansgokat.

Utolsó lépésként a tanácsadó és a kliens megvitatják a szimbólumokat és értelmezésüket, és megállapodnak azokban a gyakorlati lépésekben, amelyek a cél eléréséhez közelebb visznek.

Megalkotnak egy akciótervet a következő hetekre, és pontosan meghatározzák az ahhoz tartozó tevékenységeket.

Sikeresen végzett ezzel a leckével? Kérem szánjon egy percet a visszajelzésre. Amennyiben ezzel kész van, továbbléphet a 3. leckéhez.
Bármilyen kérdés esetén kérjük, kattintson az Segédanyagok fülre, vagy vegye fel a kapcsolatot a képzés vezetőjével.