KENDİ KENDİNE ÖĞRENME

Ünite 7 – Duygu ve Duygu Çarkı

Duygu ve Duygu Çarkı, belirli bir durum veya konuya ilişkin duyguların farkına varılması ve bunlar üzerinde derinlemesine düşünülmesi ve danışanın seans için seçilen spesifik konuyla bağlantılı duygu ve duyguların farkında olması etrafında döner.

Bilgi

Öğrenciler şunları nasıl yapacaklarını biliyor:

  • Farklı duygu türlerini ve bunların kelimelere nasıl aktarılacağını tanımlayın
  • Çarkın yardımıyla danışanın duygularını sözcüklerle tanımlamasına yardımcı olun

Yetenekler

Öğrenciler şunları yapabilir:

  • Danışanların bir durum veya sorunla ilgili kendi duygularını fark etmelerini desteklemek için Duygu ve Duygu Çarkı’nı kullanın.
  • Danışanları seans sırasında hislerini ve duygularını paylaşmaya ve onları daha derinlemesine keşfetmeye motive edin

Yetkinlikler

Öğrenciler şunları nasıl yapacaklarını biliyor:

  • Duygular ve Duygular Çarkı ile bağımsız olarak bir danışma oturumu yürütmek
  • bu yöntemi ve oturumu müşterinin ihtiyaç ve gereksinimlerine göre uyarlayın
  • Bu yöntemin adımlarını müşterilerin ayarlarına ve gereksinimlerine göre ayarlayın

Duygu ve Duygu Çarkı

Duygu ve Duygu Çarkı yöntemiyle uygulayıcı, danışanın seçtiği bir durum, kişi, geçmiş ya da gelecek olay ya da diğer konularla ilgili kendi duygularının bilinçli olarak farkına varmalarına destek olmayı amaçlamaktadır.

Bu yöntemle danışan, duygularını tek tek keşfederek duygularını paylaşmaya yönlendirilir ve duygularını hemen kelimelere dökmek yerine, kendi duyguları hakkında daha net olmalarına olanak sağlanır.

Bu yöntem, danışanın kendi duygularını ifade etme, belirli bir konu hakkındaki görüş ve bakış açısını daha net ortaya koyma konusunda destek istemesi durumunda da kullanılabilir.

Materyaller

Duygu ve Duygu Çarkı

Çark ahşaptan yapılmıştır ve üzerinde farklı duygu ve duyguların yer aldığı bir yıldız baskısı bulunmaktadır. Adından da anlaşılacağı gibi, tekerlek yere yatırılıp kendi etrafında döndürülebilir veya belirli bir duyguya döndürülebilir. Öne çıkan duygular öfke, kaygı, depresyon, keder, suçluluk, mutluluk, aşk, öfke, huzur ve utançtır.

Duygu ve Duygu Çarkı ile danışmanlık süreci

  1. Müdahalenin sunumu
  2. Duyguların değerlendirilmesi
  3. Anlaşma

Adım 1 – Müdahalenin sunumu

İlk olarak danışan daha fazla araştırmak istediği belirli bir konuyu veya konuyu belirler ve bu konudaki duygularının farkına varmaya çalışır. Bu, ya emin olmadıkları bir şey olabilir ya da hangi kararları almak istedikleri konusunda daha net bir görüşe sahip olmak için duygularını organize etmek istedikleri bir şey olabilir.

Uygulayıcı daha sonra yöntemi kendisinden önceki danışana göre ayarlar. Danışanın zaten duygularının farkında olması ancak bunları organize etme ihtiyacı duyması durumunda, uygulayıcı danışandan çarkı hemen ne hissettiğine çevirmesini ve arka planı açıklamasını veya bir duygudan diğerine geçmesini ve olup olmadığını açıklamasını isteyebilir. bu, seansın konusu hakkında düşünürken hissettikleri bir duygudur.

Danışanın bilinçli olarak nasıl hissettiğinin henüz farkında olmaması veya konuya bağladığı duyguları adlandırmada zorluk yaşaması durumunda, uygulayıcı ya bir duyguyu birbiri ardına yaşama yöntemini uygulayabilir ya da danışandan çarkı döndürmesini isteyebilir. Rastgele çarkı döndürürler ve çarkın durduğu hissin danışanın hissettiği şeyin bir parçası olup olmadığını araştırırlar.

Rastgele döndürürlerse ancak duyguyla özdeşleşmezlerse veya konuyla ilgili sahip oldukları tek duygunun bu olmadığını düşünürlerse çarkı tekrar çevirebilirler.

Adım 2 – Duyguları değerlendirmek

Uygulayıcı ilk hisle başlar, “Bu his sorununuzla bağlantılı mı” sorusuna hızlı bir evet veya hayır cevabı ister ve bir sonraki hisse geçer. Çarktaki tüm duyguları bitirdikten sonra, uygulayıcı sorunla ilgili tüm duyguları tekrarlar.

Danışan için ilk bilgi şudur: Belirsiz bir konuyla bağlantılı olarak her zaman birden fazla duygu vardır.

Bu bilgiye dayanarak, uygulayıcı danışana bağlantılı duygulardan hangisinin kendisi için en alakalı, en güçlü olduğunu sorabilir. Duygulara ilişkin ek rehberin mevcut olmasıyla, duygulara daha fazla açıklama sunarak, danışanın konuyla ilgili hislerini ve duygularını tanımlamasına daha iyi destek olmalarını sağlayabilir.

“Kaynak” sekmesinde, uygulayıcıyı duyguları tanımlama ve açıklama konusunda destekleyen, duygu ve duygulara yönelik ek bir rehber bulabilirsiniz.

Adım 3 – Gelecek için anlaşma

Uygulayıcı daha sonra danışana, sorunuyla bir dahaki sefere karşılaştıklarında en uygun duygu hakkında düşünmelerini tavsiye ederek rehberlik edecektir. Danışan belirli bir duyguyla karşılaştığında uygulayabileceği fikir veya çözümleri düşünmelidir. Danışanın aklına herhangi bir adım gelmiyorsa uygulayıcı ek destek yöntemleri ve fikirleri de önerebilir. Uygulayıcı ve danışan, seansın sonunda duyguyla yüzleşmek için danışanın atacağı spesifik adımlar üzerinde anlaşmalıdır.

Bu ünitenin tüm içeriğini tamamladınız mı? Lütfen bir dakikanızı ayırıp inceleyin. Tamamlamak? Lütfen Ünite 8’e ilerleyin.
Açık sorularınız için lütfen Kaynak sekmesine bakın veya kurs liderinizle iletişime geçin.