KENDİ KENDİNE ÖĞRENME

Ünite 5 – Duygu Adaları

“Duygu Adaları” müdahalesi, duygular, özellikler ve hedefler gibi çeşitli konularda karar verme ve derinlemesine düşünme için faydalıdır. Aynı zamanda grup durumlarının veya ilişki yönlerinin açıklığa kavuşturulması, kişisel farkındalık, teşhis ve analiz için de faydalıdır. Materyaller sayesinde, genellikle dile getirilmesi zor olan duygu temasına erişim çok daha kolaydır.

Bilgi

Öğrenciler nasıl yapılacağını biliyor

  • “Duygu Adaları” müdahalesiyle verimli çalışın; Müşteriyi yönlendirmek için materyalleri kullanın.
  • Malzemelerin çok yönlülüğünden yararlanın.

Yetenekler

Öğrenciler şunları yapabilir:

  • Müşterilere temalarını, sorularını veya amaçlarını tanımlamalarında bağımsız olarak yardımcı olun.
  • Bireysel duyguları bilinçli hale getirmek ve onları keşfetmek, algılamak ve keşfetmek için danışanları materyalle çalışmaya teşvik edin ve yardımcı olun.

Yetkinlikler

Öğrenciler aşağıdaki yeterliliğe sahiptir:

  • Bu süreci bağımsız olarak hazırlayıp yapılandırın ve geliştirilen materyalleri müşteriye rehberlik etmek için buna göre kullanın.

Duygu Adaları

Faaliyetlerimizin çoğunu duygular kontrol eder ancak onlar hakkında konuşmak danışmanlıktaki en hassas konulardan biridir.

Duyguların rolü nedir? Hedeflerimize daha hızlı ve daha kolay ulaşmak için deneyimlerimizi bazen saniyenin çok küçük bir bölümünde hatırlamamıza ve insanları ve durumları değerlendirmemize yardımcı olurlar.

Ancak çoğu zaman duygularımızın farkında olmayız. Bu, daha sonraki adımları ve kararları engelleyebilir ve genellikle tek başına değiştirilmesi kolay değildir.

Beni belli bir şekilde hissettiren şey nedir? Başkalarında hangi duyguları tetikliyorum? Duygulara izin veriyor muyum? Ne zaman duyguları bir kenara iteceğim? Ailemde duyguların rolü nedir? Duyguları nasıl yaşarım?

Duyguları tam olarak kim adlandırabilir? Duyguları kabul etmek ve düzenlemek danışan için çoğu zaman zor ya da imkansız görünür.

Bu, özellikle çok sayıda tetikleyici faktörün mevcut olması, duyguların uzak geçmişte kalması veya mevcut durumla ilişkilendirilememesi durumunda geçerlidir.

Çoğu zaman danışanların duygularını uzun süre dile getirmeleri mümkün olmamıştır. Burada Duygu Adaları görselleştirme, açıklama ve işleme için iyi bir fırsat sağlar.

Materyaller

Mavi kot

Okyanusu simgeleyen bir parça mavi kot (yaklaşık 150x150cm) taban olarak kullanılıyor.

Ahşap plakalar

Ada şeklinde 22 adet kontrplak bulunmaktadır. Bu adalar şu şekilde işaretlenmiştir:

Kaygı, öfke, korku, depresyon, yalnızlık, mutluluk, korku, huzur, şans, sefalet, aşk, şehvet, güç, kıskançlık, suçluluk, endişe, gurur, utanç, acı, özlem, keder ve öfke.

Kontrplak şekillerinin arkası siyah arduvazla boyanmıştır. Bu kenarlara tebeşirle yazılabilir ve bu nedenle ek duygular veya görevler, hedefler vb. gibi başka şeyler eklemek için kullanılabilir.

Ahşap jetonlar ve ek malzemeler

Bu setteki diğer öğeler arasında küçük bir ahşap gemi, 10 jeton, tebeşir ve sarı ve siyah renkte bir şamandıra yer alır. Şamandıranın sarı tarafı hoş duyguları, siyah tarafı ise hoş olmayan duyguları temsil ediyor. Jetonlar insanları sembolize etmek için kullanılır. Gemi ulaşım görevi görüyor.

Duygu Adaları ile danışmanlık süreci

Lütfen bu müdahaleyi bir meslektaşınızla deneyin ve aşağıdaki adımları uygulayın.

Hazırlık

Müşteri, üzerinde çalışmak istediği konu için net bir başlık belirlemelidir. Müdahale yönteminin konuya uygun olup olmadığına veya gerekiyorsa farklı materyaller önerilip önerilmeyeceğine uygulayıcı karar verir.

Konu belirlendikten sonra danışanın kendi denizini yaratması ve bu duyguların yer aldığı adalara uzanması ya da eksik olanları adaların arka kısmına yazması sağlanır. Müşteri isterse malzemelerde bulunan tekne ve jetonları da kullanabilir.

Adım 1 – Sunum

Müşteri sunumunun başlığını/konusunu belirtir.

Grup ortamı varsa danışan 2 ya da 3 ‘gözlemciyi’ ‘destekleyici grup’ olarak seçer. Bu akranlar oturumun tüm adımlarına aktif olarak katılırlar.

Müşteri her zaman hangi ada veya sembolden bahsettiğini belirterek yarattığı şeyden bahseder (örneğin, “bu ada…” anlamına gelir). Müşteri açıklamaya istediği herhangi bir adadan başlar ve seçilen tüm adaların ve kullanılan diğer sembollerin ne olduğunu açıklar.

Uygulayıcı söylenenleri dikkatle dinler ve danışanın varlığının farkındadır. Uygulayıcı konuşurken onun jestlerini, mimiklerini, duruşunu, nefesini, sesinin perdesini gözlemler. Duygularını gösteriyor mu, bir sembole mi dokunuyor, hangisine?

Adım 2 – Gerçek sorular

Uygulayıcı gerçek sorular sorar. Bu sorular sadece sembollerle, “görünenle” ilgili. “Neden?” ya da “nasıl oldu?” soruları sorulmaz. Bu yorumlamakla ilgili değil, yalnızca anlamakla ilgilidir.

Müşteri gerçek soruları yanıtlar.

Adım 3 – Algılama

Uygulayıcı danışana doğrudan hitap eder ve hikaye anlatılırken algıladığı ve gözlemlediği her şeyi anlatır. Birisi duyguları tespit ederse, bunların nasıl algılandığını açıklamalıdır (Mimik, jest, ses tonu vb.).

Müşteri dikkatle dinler.

Bu gözlemler yaklaşık olarak

  • beden dili, örneğin yüz hareketleri veya jestler,
  • sesin perdesi
  • eylemler, örneğin bir sembolle etkileşimde bulunmak.

Adım 4 – Yorumlama

Uygulayıcı ve grup danışanın sesli düşünmesini, “sorun nedir?”, “Farklı ne olmalı?”, “Neyi çözmek, anlamak, yapmak isterdi?”, “Zorluklar nerede olabilir?” gibi sorular sorduğunu anlatır. olmak?”

Müşteri dikkatle dinliyor ve şimdilik yanıt vermiyor.

Bu aşamada grubun, uygulayıcıyla birlikte, danışanla değil birbirleriyle konuştukları sürece yorumlarını birlikte tartışmalarına izin verilir.

Adım 5 – Anlaşma ve değerlendirme

Bu aşama, danışan ile uygulayıcı arasında ihtiyaç duyulan destek ve danışanın amacına ulaşması için gereken diğer adımlar hakkında bir tartışmaya yol açar. Sonunda müşteri kararlaştırılan eylemlere bağlı kalmalıdır.

Şamandıra ile çalışmak:

Sonuç olarak, kullanılan tüm duygular, şamandıranın siyah tarafına hoş olmayan duygular, sarı tarafına ise hoş duygular yerleştirilerek sıralanabilir.

Şimdi bir terazi hayal edin. Duygular nasıl dağıtılıyor? Olumlu ve olumsuz duygular arasında bir denge var mı? Her insanın hayatta kalabilmesi için olumlu deneyimlere ihtiyacı vardır. Eğer bunlar artık algılanmıyorsa acil desteğe ihtiyaç vardır.

Daha sonra her duygunun yerinde kalıp kalmadığını veya taraf değiştirip değiştirmediğini görmek için tekrar kontrol edilmelidir.

Örnek: Aşk

Bu, eğer özlenen aşkla ilgiliyse, sarı tarafta (hoş duygular) veya siyah tarafta (hoş olmayan duygular) yalan söyleyebilir.

Bu ünitenin tüm içeriğini tamamladınız mı? Lütfen bir dakikanızı ayırıp inceleyin. Tamamlamak? Lütfen Ünite 6’ya ilerleyin.
Açık sorularınız için lütfen Kaynak sekmesine bakın veya kurs liderinizle iletişime geçin.